Laat je zien!

Ik ben nu niet bang meer
‘t is alsof je me al kent
Jij bent de weg die ik heb gezocht
Mijn leven lang
Oh, laat je zien
Laat me zien wie je bent!

Uit het lied “Laat je zien” (Frozen II)

Inspiratie uit onverwachte hoek!
We kijken in deze quarantaine tijd vaker films samen met ons gezin en nu was het de beurt aan Frozen II. In Disney films liggen vaak mooie boodschappen verborgen. De hoofdpersoon in deze film worstelt met de vraag: Is dit wat ik nou écht wil… Ze hoort een stem die voor verwarring zorgt, maar ook nieuwsgierig maakt. De film gaat over Jezelf vinden. Met onderwerpen als opoffering, je eigen grenzen leren kennen en hulp leren aanvaarden. Onderwerpen waarmee we in ons leven onherroepelijk mee te maken krijgen. De vraag is, hoe ga je hier mee om?

Herkenning
Ik vermoed dat we allemaal dat gevoel wel herkennen. Het hebben van een diep gevoel van verlangen, het vinden van vervulling in je leven. Als je denkt dat je het weet, glipt het ook zo weer uit je handen. Misschien herken je ook, dat het leven je soms genadeloos onderuit kan halen… En hoe moeilijk het kan zijn om de kracht en energie te vinden om weer positief vooruit te komen. In de film wordt gezegd: “Niets is vanzelfsprekend. Als je denkt, dit is mijn pad zet het leven je op een ander pad”. Door op een ander pad te raken, ontdekken we weer meer wie we zelf zijn en waar we naartoe willen. Het blijft jouw pad! Het leven is soms (pijnlijke) groei en soms een feestje. Heb vertrouwen in wat het leven je schenkt…

Het volgen van je hart

“Zodra je je hart volgt, raakt je leven vervuld met wonderen.”
– Paulo Coelho –

Je hart volgen betekent doen wat je het liefste doet. Datgene waar je écht naar verlangt. Dit kan op allerlei gebieden zijn. Uit de grond van je hart groeit altijd iets moois.

Vorig jaar ben ik gestart met mijn eigen coachingspraktijk. Mezelf laten zien, door mijn angst heen en bereid om de sprong te maken… Als je wilt doen waar je verlangen ligt, zul je de sprong moeten wagen! Ik bewonder het wanneer mensen hun hart volgen, vanuit een intentie, passie en roeping gaan manifesteren. Ik denk dat het een groot onderdeel is van geluk ervaren. Doen waar je hart ligt. Het komt dan van binnenuit, vanuit een innerlijk proces. Maar ik weet ook dat het een proces is met hobbels, met vallen en weer opstaan, maar bovenal met het hebben van vertrouwen!

Het gaat om de reis, niet de bestemming
Door de ruis van alle dag, de ruis van onze gedachten en alles wat er voorbij komt in ons leven, raken we verwijderd van onze innerlijke stem. Het is goed om onze gedachten soms stil te zetten. En dat we momenten leren inbouwen waarin we ontladen en ontspannen. Meditatie en focussen op je ademhaling kan hier een mooi hulpmiddel voor zijn. Zodat we weer meer in contact komen met onszelf en met nieuwsgierigheid gaan luisteren naar wat je hart te vertellen heeft.

Jezelf laten zien is een gevoelig leerproces. Én dat mag! We zijn allemaal onderweg en laten we vooral van de reis genieten. Natuurlijk is dat soms moeilijk en super spannend. Maar zoals Elza al eerder zong: ” Laat het los, laat het gaan…!!” Want als je loslaat, gebeuren de mooiste dingen!

Ik ben waar ik ben en dat is precies waar ik moet zijn!

Wat kan het kijken van een kinderfilm toch tot inspiratie leiden!

Let it gooooo, lieve mensen! Dan volgt de rest vanzelf…

blog#laatjezien#verbinden#bewustwording#liefenleefcoaching#letitgo#proces#ikbenprecieswaarikmoetzijn

Abonneer

Onderkant formulier

De storm die ons wakker schudt?!

Not all storms come to disrupt your life,

some come to clear your path

Februari begon onstuimig…

Het waaide, het waaide hard… De stormen waren fel en onvoorspelbaar. Eerst Ciara, daarna Dennis en al snel diende storm Ellen zich aan. Het leek of de natuur ons iets duidelijk wilde maken. En nu zitten we middenin de storm die Corona heet.

Het is maart en opeens zijn we beland in een surreële wereld, een wereld waarin we geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van ons bestaan. Een wereld waarin we vertragen, reflecteren, nieuwe inzichten opdoen en naar binnen keren. We merken de polariteit van ons bestaan op. De natuur/het leven volgt zijn eigen koers. We worden allemaal geconfronteerd met begin en einde, voorspoed en tegenslag, licht en donker, blijdschap en verdriet, armoede en rijkdom etc.

Het is een onzekere periode, waarbij emoties als angst en boosheid een logisch gevolg zijn. We maken ons zorgen en kijken met een andere blik de wereld in. Zullen we proberen ons niet te laten lijden door angst? Maar zullen we onze harten openen voor al het wonderlijke geluk in deze wereld?

Laten we ons afvragen hoe we ons steentje bij kunnen dragen, steun kunnen bieden, liefde kunnen verspreiden en een verschil kunnen maken. Naast dat er angst is en er onzekerheid heerst, is het ook een periode van verbinden. Alles is verbonden met elkaar, het is één systeem! We zijn op elkaar aangewezen, afhankelijk van elkaar! Het virus zorgt ervoor dat we goed voor onszelf moeten zorgen en voor onze naasten.

De kinderen

Opmerkelijk vind ik dat onze prachtige kinderen op deze wereld, tot nu toe nog niet in grote mate getroffen worden door het virus. Mijn idee hierover is dat kinderen al in de vertraging zitten, verbonden zijn en zich verbonden voelen met hun omgeving. Ze zijn al een lange periode bezig met wakker schudden, bezig met rammelen aan het schoolsysteem en zij willen het soms wel uit schreeuwen! Stop nu eens met doorgaan… Laten we eens beter naar onze kinderen luisteren…

En zie nu wat er ontstaat… We ondervinden als ouders hoe het is om als juf/meester te fungeren! We leren beter te kijken naar onze kinderen. Waar liggen hun kwaliteiten, waar hebben ze onze hulp en steun nodig?! Het thuisonderwijs schept nieuwe onderwijskansen, nieuwe inzichten! Allemaal winst in deze bizarre tijd…

Lieve mensen!

 • (Her)ontdek je ware natuur.
 • Wees zuinig op jezelf! Je lichaam zorgt voor jou, zorg ook goed voor je lichaam!
 • Kijk bewust naar natuur. Wees dankbaar en zorg goed voor haar.
 • Durf naar binnen te keren, vraag je af wat er echt toe doet!

Moeder aarde

Wellicht heb je het filmpje al voorbij zien komen op de televisie. Maar de boodschap kan wat mij betreft niet vaak genoeg gedeeld worden. Moeder aarde is ons thuis! De natuur doet een poging om ons te laten inzien dat we allen deel uit maken van de aarde. Laten we dat niet vergeten en heel goed voor haar zorgen!

Ook deze storm zal voorbij gaan… In de tussentijd blijf gezond en pas goed op elkaar!

Lastige kinderen bestaan niet!

“Jij hebt een knuffel nodig hè?” Huilend valt hij in mijn armen en begint intens te huilen. Ik haal mijn zoon op na mijn werk en ik weet dat hij een zware dag heeft gehad op school. Hij kijkt naar me en zegt: “Ik ben zó blij dat jij niet boos op me bent!” SLIK…

Ik weiger als moeder te denken in problemen of het weg wuiven van wat er op dat moment speelt. Ik weiger om mijn kind te willen veranderen. Ik ga uit van zijn waardigheid, zijn potentie. Ik accepteer dat er verdriet is, dat er druk is en dat er onzekerheid is. “Ik hou van jou, hoe kunnen we het morgen anders doen?” Zijn gezicht staat meer ontspannen, maar zijn ogen nog vol tranen. Het begrip doet hem goed!

Afbeeldingsresultaat voor omdenken kind

Wij ouders/verzorgers, willen het allerbeste voor onze kinderen. We hebben ook veelal een bepaald idee hoe we graag willen dat het leven verloopt. En als het dan buiten de gebaande paden om ontwikkelt, is de kans op paniek groot. Ik herken deze paniek zeker ook. Wat je kind nodig heeft is een veilige haven. Een thuis, waar je kind helemaal zichzelf kan zijn met al zijn kanten.

Hieronder enkele tips/aandachtspunten om dit te creëren:

 • Spreek je kind aan op zijn gedrag, maar niet als persoon. Zie hem/ haar als heel!
 • Stel jezelf de vraag of je bepaalde verwachtingen hebt?
 • Laat je kind in zijn/haar waarde. Keur het niet af, maar begeleidt de delen in je kind die nog in ontwikkeling zijn.
 • Geloof in je kind en vraag je af wat jij wil dat hij over zichzelf gaat geloven.

Je kind huilt bijvoorbeeld veel, is brutaal, presteert ondermaats, heeft een lage eigenwaarde, is snel boos of angstig etc. Hoe nu verder? De eerste reactie is vaak een reactie uit angst. Daaruit volgen allerlei zorgelijke gedachten. We willen analyseren wat er aan de hand is, maar lang altijd is dit niet duidelijk. Je wilt je kind gelukkig zien.

Ik vroeg mijn zoon, wat hij dacht dat het probleem was en of er mogelijke oplossingen zijn voor dit gevoel en voor het doorstaan van een ‘nare’ dag. Hij wist het niet. Het is een gevoel zegt hij, waar ik heel verdrietig van wordt. “Ik ben onrustig, terwijl ik niemand tot last wil zijn. Maar het gebeurd toch… ” Wat me opvalt is dat hij niet zozeer een probleem ervaart, maar dat z’n omgeving dat wel doet. En ook hier moet aandacht voor zijn. Dus ik leg rustig uit, wat het effect van hem is op zijn omgeving. “Ik ga het morgen anders doen mama.”

Middels hun gedrag communiceren kinderen. Door ‘negatief gedrag’, dwars, niet luisteren, slaan etc. of door teruggetrokken gedrag stellen kinderen vragen. Ik geloof dat een kind nooit dergelijk gedrag laat zien om zijn/haar omgeving te pesten. Maar om ons iets duidelijk te maken. Negatief reageren op negatieve aandacht werkt averechts. Een kind wil gezien én gehoord worden! Door niet te reageren op het negatieve gedrag, maar door te reageren op de behoefte van je kind kun je de situatie omzetten naar iets positiefs. Elk kind heeft moeilijkheden op zijn/haar pad. Laten we onze kinderen steunen en vertrouwen op hun talenten om de moeilijkheden op te lossen en onder ogen te zien. Vertrouwen, tijd, rust en positieve feedback is van groot belang!

Als moeders en vaders zijn we continue bezig met volgen van het welzijn van onze kinderen. Als je voelt dat er iets aan de hand is, dan mag je daar op vertrouwen. Je mag ook vertrouwen op je kind! Dus niet persé de omgeving volgen (wel aanhoren en meenemen), maar je kind volledig te accepteren zoals hij/zij is. Met de kanten die al voldoen aan de verwachtingen en de kanten die nog in ontwikkeling zijn en soms de aandacht vragen. Veranderingen kunnen plaatsvinden vanuit acceptatie.

Als ik mijn zoon naar school breng twee dagen later zegt hij: “Kijk eens mam, de zon breekt door dit wordt een héle mooi dag! Ik denk dat het me allemaal goed gaat lukken…”Na wat extra knuffels laat ik hem achter en ik zie weer een lach op zijn gezicht”! Vasthouden jongen! En zo niet, dan ben ik je veilige haven…

Heb je als ouders vragen? Behoefte aan tips of begeleiding? Reageert je kind gevoelig en verwerkt het de wereld anders? Neem gerust vrijblijvend contact met me op! http://www.liefenleefcoaching.nl of info@liefenleefcoaching.nl

coaching#gevoeligheid#kinderen#volwassenen#hooggevoeligheid#zelfbewustzijn#gedachten#emoties#www.liefenleefcoaching.nl#info@liefenleefcoaching.nl

Geloof niet alles wat je denkt!

Het leven wordt een stuk lichter, wanneer je beseft dat jouw gedachten geen feiten zijn.

We zitten al een poosje in het nieuwe jaar, een nieuw jaar vol mogelijkheden! Maar zo’n nieuw jaar kan ook heftig voelen. Gedachten over wat je precies wil en hoe je dat wil bereiken. Afgelopen maandag was het blue Monday. Men zegt dat het de treurigste dag van het jaar is! Dit komt voort uit de gedachte dat de goede voornemens zijn mislukt en de vakanties nog ver in het verschiet liggen. Ook zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek.

Ik merk zelf ook dat ik moeite begin te krijgen met de donkere dagen en behoefte heb aan (zon)licht!! Zwaarmoedigheid komt soms om de hoek kijken en die wil ik het liefst weer terug de hoek om drukken… Maar soms is het ook goed om te voelen en het niet weg te drukken. Aankijken en voelen van wat er speelt.

Ik heb aan het begin van dit jaar, mijn doelen en dromen opgeschreven en middels een Vision Board gevisualiseerd. Ik merk dat dit mij enorm helpt om een richtlijn te hebben van waar ik naartoe wil. En de eerste dromen zijn al uitgekomen! Dit kun jij ook nog gaan doen voor 2020! Wil je hier graag informatie over, ik help je graag verder…

Het is belangrijk om rust te kunnen ervaren in je dagelijkse leven. Het kunnen managen van je gedachten. Alles begint met een gedachte… Een gedachte geeft je een bepaald gevoel en hieruit vloeit weer je gedrag dat weer gevolgen heeft. “Niet wat je meemaakt, brengt je van de wijs, maar hoe je ermee omgaat”.

Aan het begin van dit jaar 2020, wil ik je graag vertellen over gedachten en de invloed die je daarop hebt! Daarom heb ik een cadeautje voor jou! Op mijn site staat een gratis download gids. Kijk daarvoor op mijn website: http://www.liefenleefcoaching.nl/gratis

Veranderen we de gedachten, dan veranderen we ons gevoel. Er zijn dagen dat je je top voelt en er zijn dagen dat je je enorm rot kunt voelen. Dat gebeurd en is heel menselijk. Maar wat als je er meer aan kunt doen dan je denkt? Het gevoel van boosheid, komt door ‘boze’ gedachten. Je denkt in boosheid en daaruit vloeit dat jij je ook boos gaat voelen. Het is een heel genuanceerd proces in je brein. Gedachten gaan door je hoofd, onbewust neem je deze gedachten aan als ‘de waarheid’ en als gevolg ga je je voelen naar deze ‘waarheid’. Je kunt jezelf bijvoorbeeld erg bang denken. Door doemscenario’s te verzinnen, die helemaal niet de realiteit hoeven zijn.

Afbeeldingsresultaat voor gedachten

Gedachten zijn maar gedachten. Ons brein is continue bezig met associëren en het leggen van verbanden. Niet alle gedachten verdienen onze aandacht. Je kunt gedachten negeren. Door wat oefening kun je zelf bepalen welke gedachten je wilt geloven en welke gedachten je positief beïnvloeden. Er zijn momenten waarop een gedachte je enorm laat schrikken en alert maakt. Ons brein is zo ontworpen. Wat we wel kunnen is zelf bepalen welke gedachten we als ‘de waarheid’ aannemen. Want veel gedachten zijn onze energie niet waard. Besteedt aandacht aan positieve en fijne gedachten en laat negatieve gedachten van je afglijden, zodat ze je niet beïnvloeden. Het zijn immers maar gedachten!

We hebben allemaal wel eens te maken met onze innerlijke criticus. En ook weten we dat deze niet perse de waarheid spreekt. Maar weten dat het een gedachte niet waar is, is één ding; dat ook zo gaan voelen is een tweede stap. In de gratis download gids staan oefeningen die jou hiermee kunnen helpen, succes! http://www.liefenleefcoaching.nl/gratis

Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren aan het begin van een bijzonder nieuw jaar! Ik wens iedereen een fantastisch 2020!

Geniet, dans, schitter en straal! Kies er niet eentje, maar doe het dit jaar allemaal!

Liefs Marieke

coaching#gedachten#emoties#zelfbewustzijn# invloed#invloedopgedachten#2020#dromen#doelen#hooggevoeligheid#inspiratie#geloofnietalleswatjedenkt#lief&leef#www.liefenleefcoaching.nl

“HO HO HO” en nu even stoppen met doorgaan!

Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht. ~Albert Einstein~

Het is bijna winter én de feestdagen staan voor de deur. De winter is een fase in de jaarcyclus, de winter staat voor het einde en voor verstilling. Echte stilte, waar we niet meer zo gewend aan zijn door de huidige gehaaste samenleving. Het einde van het jaar betekent ook het begin van een nieuw jaar! Het is de tijd van het naar binnen keren. Ook de natuur trekt zich terug, om ons klaar te maken voor een nieuw begin. Zodat alles in het voorjaar weer tot bloei komt. Deze fase vraagt stilstaan, reflectie en de beweging om naar binnen te gaan.

Van oudsher is de periode tussen kerst en nieuwjaar een tijd voor ‘contemplatie’. Dit houdt in dat je terugkijkt op je successen, op alles wat je dit jaar geleerd hebt én bezig gaat met vernieuwing. Deze tijd is bedoeld om je weer op te laden en te focussen op je dromen waar je komend jaar mee aan de slag wilt gaan. Er wordt ook wel gezegd dat in deze periode het leven of universum je extra ondersteuning biedt om je eigen wil/dromen te manifesteren. Laten we hier dus dankbaar gebruik van maken!

Een mensenleven zit vol prachtige, moeilijke, pijnlijke, mooie, ontroerende gebeurtenissen. Ieder mens heeft zijn eigen omgang hierin. Ook ik leer gaandeweg wat effectief is en wat niet werkt. Ik heb ontdekt dat wanneer ik mijn aandacht leg op vervelende situaties, ik de pijn juist onnodig verleng. Sterker nog, ik heb gemerkt dat ik hierdoor juist meer aantrok van vergelijkbare vervelende dingen! Door me te focussen op wat ik wél wilde, positieve gedachten te kiezen en te gaan visualiseren, groeide ik daar naartoe. Ik voel dat het zo belangrijk is om mezelf én ook anderen in hun kracht te zetten. En ik weet dat dit niet altijd lukt, of makkelijk is. Maar laten we vertrouwen op de wijsheid in ons hart!

In dit blog wil ik graag aandacht besteden aan afsluiting en ruimte voor een nieuw begin! Waar wil je graag in groeien, wat mag zich ontvouwen in je leven? Om hiermee bezig te gaan is het belangrijk om ervaringen van het afgelopen jaar te verwerken.

Ervaringen

Welke grote en voor jou belangrijke momenten en gebeurtenissen zijn er dit jaar in je leven voorbij gekomen? Dit kunnen zowel mooie en als minder mooie gebeurtenissen zijn. We leren van zowel positieve als negatieve gebeurtenissen. Alles heeft een doel en uitwerking voor jou gehad. En vaak leren we meer van de minder mooie dingen en groeien we daarvan.

Voelen

Neem de tijd om alle levensgebeurtenissen te overdenken en te voelen. Misschien ontdek je wel bepaalde patronen. Welk gevoel of emotie komt er bij je op als je naar dit jaar kijkt?

Balans

Ga voor jezelf na wat je geleerd hebt en waarin je je hebt ontwikkeld. Wat waren de hobbels en hoe ben je daarmee omgegaan? En zeker zo belangrijk, wat heb je nog te leren? Je moet weten zonder einde geen nieuw begin, dus sluit het af. Kijk mild naar jezelf, wees dankbaar voor dit jaar. Je mag super trots zijn op hoe je het hebt gedaan en wat je hebt bereikt.

Ruimte

Stilte ervaren in jezelf is erg belangrijk! Stil worden door te mediteren, de natuur in te gaan, je focussen op je lichaam en ademhaling. Zet je gedachten op pauze, vanuit stilte volgt rust, nieuwe ideeën en verlangens. Hierdoor ontstaat er weer ruimte.

Dromen

Wordt niet gedreven door de angsten in je hoofd. Wordt geleid door de dromen van je hart. – Roy T. Bennet –

Focus je op dromen! Kun je vanuit de stilte visualiseren waar jij je op wil gaan richten? Denk groot en zonder limiet, wat zou je het allerliefst doen of bereiken? Wees creatief!

Schrijf op waarvan je droomt en waarnaar je verlangt. Beslis hoe je je leven wilt leven. Je kunt ook een Vision board maken, zodat het echt gaat leven voor je! Wanneer je gevoel, beelden en woorden aan elkaar koppelt, dan gaat het leven. Onze hersenen werken namelijk op een associatieve manier.

En met een Vision board wil ik je graag helpen! Ik ga in het nieuwe jaar een Vision board workshop geven!

Een Vision Board is een manier om je dromen/doelen in kaart te brengen door letterlijk een moodboard te maken van je dromen/doelen. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden! Het gaat hierbij om focussen wat je wil en niet om wat er niet is. Heb jij zin om hier met aandacht mee bezig te gaan? Om te ontdekken en voelen waar je focus ligt en waar je in wil groeien? Ik kan je hierin begeleiden tijdens deze workshop! Laat het me weten, dan leg ik je hier graag meer over uit…

info@liefenleefcoaching.nl

Vertraag, geef aandacht, wees dankbaar, geniet!

Feestdagen kunnen een uitdaging zijn, door allerlei factoren. Maar ze kunnen ook magisch zijn! Ik wens jullie allemaal hele fijne en liefdevolle feestdagen!

Liefs Marieke

coaching#feestdagen#winter#blog#dromen#doelen#afsluiten#stil#stilworden#fases#natuur#naarbinnen#nieuwbegin#visionboard#workshop#lief&leef#lief&leefcoaching#www.liefenleefcoaching.nl#fijnefeestdagen

Zo hebben we het altijd gedaan…

~Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg~

– Albert Einstein –

‘Spot on’ geformuleerd door Einstein. Naast het uitvinden van de relativiteitstheorie, relativeert hij in zijn citaten misschien nog wel meer!

“Zo hebben we het altijd gedaan”

Omdat iets altijd zo is geweest of tot nu toe wel heeft gewerkt, betekent niet dat dat je op dezelfde voet door zou moeten gaan. Deze gedachte kan een grote blokkade zijn voor je eigen groei. Door uit je comfortabele zone of ideeën te stappen, openen zich ook nieuwe mogelijkheden en kansen… Ik begrijp heel goed dat veranderingen eng of verwarrend zijn, dat het lastig is wanneer je de precieze uitkomst niet weet. Maar dat neemt niet weg, dat het van groot belang is om af en toe het lef te hebben om iets wel te doen of je ideeën bij te stellen.

En ‘so what’, dan gaat het niet helemaal zoals gepland. Ik ken het gevoel! Dit is hoe we ontwikkelen, hoe we groeien! Ja, soms is het pijnlijke groei. En soms is het een feestje!

Comfortzone…

Buiten de comfortzone is waar de magie plaatsvindt. Want wat als het lukt?

We vinden het aangenaam en veilig om in onze comfortzone te blijven. Daar is ook niets mis mee. Soms is het goed om in deze veilige bubbel te kruipen. Maar een goede balans tussen in en uit je comfortzone creëert vele mogelijkheden en nieuwe ervaringen. Mis dus niet de kansen die op je wachten buiten je comfortzone. Deze kansen zijn kleine cadeautjes, die wachten om door jou te worden uitgepakt. Grijp die kansen, durf een kijkje te nemen wat er allemaal daarbuiten te doen is!

Albert Einstein: “Het is domheid, alsmaar hetzelfde te doen en een ander resultaat te verwachten”.

Maar waarom blijven we zo graag in die comfortzone?

We zijn er ons gewoonweg niet van bewust. Je bent eraan gewend en je hebt het altijd zo gedaan. Onze gedachten en overtuigingen houden ons tegen om het anders te gaan doen. We horen in ons hoofd; ‘ik kan het niet’, ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘dit hoort niet zo’ etc. Je weet wat je hebt en weet niet wat ervoor terug komt. Er heerst ook een angst voor negatieve emoties die eventueel kunnen volgen zoals, mislukken, afwijzing, schaamte etc.

Wil je dit graag aanpakken? Wordt je dan bewust van wat je wil veranderen. Bedenk een andere aanpak, wees creatief. Vraag ook je omgeving om eens mee te denken. Breng dit in de praktijk, ga het doen! Je zult merken dat je aanpak een ander resultaat het oplevert.

Op gebieden waar jij voelt dat je wil ontwikkelen, een passie wil ontplooien of ervaringen wil opdoen, zeg ik GA! Lees je in, praat erover en ervaar wat het het jou en de mensen om je heen oplevert. Ook als er buiten je wil om veranderingen optreden, hoeft dit niet persé iets slechts te zijn. Probeer je gedachten hierover om te buigen.

Kijk niet alleen maar in je achteruitkijkspiegel van je leven, naar wat er al is gebeurd. Kijk vooruit! Geef gas en ontdek die mooie weg!

Let’s do this…?! Tips:

 • Visualiseer je droom. Waar verlang je naar?
 • Ga het doen, maar doe het in kleine stappen en vier kleine successen.
 • Praat met anderen over je plannen. Hierdoor gaat het meer leven.
 • Laat los wat anderen denken. Het gaat om jou!
 • Wees niet te perfectionistisch. Het is goed om het beste uit jezelf te halen, maar leer door te doen.
 • Kijk je angst in de ogen.
 • Stel je verwachtingen bij. Laat je verrassen door wat erop je pad komt.

Liefs Marieke

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is logo-lief-leef-zwart-wit.jpg

Een onsje geluk graag!

“Ever loved someone so much, you would do anything for them? Yeah, well make that someone yourself and do whatever the hell you want”.

Harvey Specter (uit de serie Suits)

Vrije vertaling: “Heb je ooit zoveel van iemand gehouden dat je alles voor die persoon over had? Ja? Zie jezelf als die persoon en doe in hemelsnaam wat je wil doen”.

Oké ik beken! Ik ben nogál fan van Harvey Specter uit de serie Suits. Dus ik slik alles wat de beste man zegt voor zoete koek. Maar hier raakt hij een bijzonder gevoelig en belangrijk punt!

Tevreden zijn met jezelf, blij worden van jezelf! Geluk niet afhankelijk te laten zijn van je omgeving. Hmmm…. Klinkt interessant, maar hoe doe je dat dan? Wanneer ben je gelukkig?

Mijn gezin staat voorop! En vraagt ook veel aandacht. Deze moeke staat als een leeuwin voor haar kroost. Maar ik weet ook dat ik goed voor mezelf moet zorgen om een leuke moeder, vrouw, vriendin, dochter en collega te zijn. En dat is soms toch een portie moeiiiiiilijk. Maar hey, als ik het kan, kan jij het ook! Voor mij betekent dat, dat ik zoveel mogelijk datgene doe wat mij energie geeft; sporten, dagje voor mezelf, weekendje weg, freubelen in huis, mediteren, dus ME-TIME. En soms ben ik ook de balans even kwijt en is het weer zoeken naar een goede energieverdeling… Door te accepteren dat dingen soms anders lopen als verwacht, ontstaat er al een stuk rust.

Voor mij werkt het om soms compleet uit mijn comfortzone te gaan. Gewoon omdat ik weet en voel dat het de juiste richting is! Van daaruit is mijn eigen coachingspraktijk Lief & Leef ontstaan! Ik keek (en kijk) nog steeds op naar andere mensen die hun hart volgen. Vanuit je eigen ik, vanuit een goede intentie, vanuit een passie iets manifesteren. We kunnen allemaal dat geluk ervaren. Het komt van binnenuit, vanuit een innerlijk proces. Dus om gelukkiger te kunnen zijn, zal er van binnen iets moeten veranderen. Ik probeer ook zoveel mogelijk mijn hart te volgen en te genieten van het onderweg zijn, de reis ergens naartoe. En natuurlijk vind ik dat soms moeilijk en super spannend…

Geluk betekent voor iedereen iets anders, maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk! Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar de kracht om er mee om te gaan. En het gekke met geluk voelen is dat je het vaak pas achteraf beseft… Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat zoeken naar geluk je niet helpt op weg naar geluk. Het blijkt zelfs dat het je nog ongelukkiger maakt. Stoppen dus… Wat een gevoel van geluk brengt is wanneer je flow ervaart. Je gaat ergens compleet in op gaat en alles daaromheen vervaagt. Achteraf merk je pas op dat je in een flow zat. Je moet je niet steeds afvragen bij alles wat je doet of het je wel gelukkig maakt. Dan ontstaat er geen flow. Zoek dus niet naar geluk, maar richt je op zaken die je gelukkig maken! Relaties, hobby’s etc.

Werkelijk geluk komt vanuit jezelf en niet vanuit je omgeving. 

Wat kun jij doen?

 • Positieve gedachten kiezen
 • Genieten van het moment en zorgen loslaten
 • Ophouden met negatief naar jezelf (en omgeving) te kijken. Je eigenwaarde bepaal je zelf!
 • Meer naar je gevoel luisteren
 • Je valkuilen ontdekken

Makkelijk gezegd natuurlijk, maar als je wat aandacht schenkt aan deze punten zul je zeker verschil gaan voelen!

Be  with someone who makes you happy!

Liefs Marieke

P.s. Hier een linkje over een mooi verhaal over de Boeddha en de 83 problemen. Pak een momentje voor jezelf en laat het eens bezinken! Heb je je eerste rustmoment al te pakken 😉

https://www.youtube.com/watch?v=MCRTbrrc8wg

Hallo leven!

Live will never be perfect, make it work! -Live-

Ik ben Marieke en eigenaar van Lief & Leef coaching. In mijn blogs schrijf ik over het leven. Het leven is leuk, uitdagend en zo veranderlijk als het weer. Ik hou van het leven, ook als het niet leuk is. Dat is zeker niet altijd zo geweest en een blijvend proces. Ik neem je graag mee in het proces van acceptatie en mindset naar een tevreden leven. Het leven is leerzaam, je groeit ervan. Soms struikel je en soms ga je volledig onderuit. Het is een vallen en weer opstaan. Ik schrijf over kwetsbaar zijn, groei, over gedachten en over dromen. Iedereen is uniek en dat is nu juist ieders kracht! Het leven is een feestje en soms is het (pijnlijke) groei.

Bedenk je dat niet krijgen wat je wilt soms een wonderbaarlijke gelukstreffer is.

-Dalai Lama-

✨Rust in je lichaam ✨Inspiratie in je hoofd ✨Liefde in je hart

#Lief&Leef#leven#kracht#geluk#mindset#coaching#hooggevoelig#zerotohero#www.liefenleefcoaching.nl

Liefs Marieke